► Arşiv
''Sanat Eserleri Medeniyet Değerleriyle Örtüşmelidir''

 21 Kasım 2018

Prof. Dr. Sadettin Ökten, Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlediği “Sanat ve Medeniyet Tasavvurumuz” konferansında her toplumun kendi medeniyet tasavvurunun değerleriyle örtüşen sanat ürünleri ortaya koyması gerekliliğini vurguladı.

Konuşmasına sanat faaliyetini ögelere ayırarak başlayan, ardından medeniyet tasavvuru kavramını açıklayan Prof. Dr. Sadettin Ökten, sanatı; sanatçının değer dünyasının eylemi olarak tanımladı ve şöyle devam etti: “Medeniyet tasavvuru bir değerler sisteminden oluşur ve sanat da bunun tam ortasında çok etkin bir biçimde yer alır. Her eylemimizin arkasında bir değer var, sanat dediğimiz eyleminin arkasında da bir değer var. Bu eylemde bulunurken sanatçı mutlaka kendi değer sisteminin ürününü ortaya koymalıdır.”  

Eylemler değerler dünyasını yansıtıyor

Bir toplumda yaşama şartlarını, duygu ve düşünce dünyasını ve buna bağlı eylemleri belirleyen şeyin medeniyet tasavvuru olduğunu söyleyen Ökten, “Eylemlerimiz değerler dünyamızdaki inançla başlıyor ve irademizle hayata geçiyor. Değerler sistemiyle eylem arasında ilişki vardır. Her medeniyet tasavvuru mensubu olduğu insanlara bu eylemin tarzını, tavrını gösterir. Mesela İslâm “hayır” kelimesiyle bir değer işaret etmişken onun yapılışına dair “eğer sağ elle veriyorsanız sol el bilmeyecek” der. Kapitalist medeniyet tasavvurunda da “hayır” kelimesi vardır ama orada herkes görecek manası vardır. Kavramların muhtevası toplumdan topluma değişir. Bu nedenle kavramları kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Her toplumun kendi medeniyet tasavvurunun değerleriyle örtüşen sanat ürünleri ortaya koyması gerekliliğini vurgulayan Ökten, öte yandan diğer sanat dallarıyla teması da gerekli gördüğünü söyleyerek, “Geçişler ve etkileşim daima olmalıdır. Sanatçı diğer medeniyetlerden gelen etkileri kendi medeniyet kriterlerine göre yorumlayabilir ve oradan yeni bir zihniyet ortaya çıkarabilir. Eğer değerleri kendimize göre bir sanat üretemezsek o zaman biz sanat ihtiyacımızı bir başkasının değerlerine dayanan üretimle gidermeye çalışırız. Kendimiz yapıyor zannederiz ama aslında bir başkasının sanatını onun yerine, onun robotu olarak icra ederiz.” diye konuştu.

Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Fahameddin Başar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı’nın da dinleyiciler arasında olduğu konferans, Prof. Dr. Sadettin Ökten’e hediye takdiminin ardından sona erdi.
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/FTHY9872-Kopyala2018-11-23-05-25-56pm.JPG
  Prof. Dr. Sadettin Ökten
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/FTHY9902-Kopyala2018-11-23-05-26-02pm.JPG
  "Sanat Eserleri Medeniyet Değerleriyle Örtüşmelidir"
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/FTHY9913-Kopyala2018-11-23-05-26-20pm.JPG
  Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı - Prof. Dr. Fahameddin Başar - Prof. Dr. Sadettin Ökten
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/FTHY9939-Kopyala2018-11-23-05-26-26pm.JPG
  "Sanat Eserleri Medeniyet Değerleriyle Örtüşmelidir"
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı