FSMVÜ | Savaştan Barışa, Siyasetten Ekonomiye Fatih Dönemi
► Arşiv
Savaştan Barışa, Siyasetten Ekonomiye Fatih Dönemi

12-13 Nisan 2019

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 12-13 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Sempozyumu” Üsküdar Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla düzenlenen Sempozyumda, Fatih Sultan Mehmed ve dönemi hakkında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar, Osmanlı Devleti’nin askeri, siyasi, ilmi, ekonomik ve toplumsal açıdan bir değişim ve gelişim dönemine girdiği Fatih Sultan Mehmed dönemini farklı boyutlarıyla ele alarak, sonraki dönemlerin anlaşılmasına geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyor.  

Savaşları ve fetihleriyle 15. yüzyıl dünya siyasetine yön vermiş Fatih Sultan Mehmed’in ve döneminin süreklilik ve bütünlük içerisinde incelenmesinin sonraki gelişmelerin anlaşılmasında anahtar görevi göreceği düşüncesiyle hazırlanan “Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Sempozyumu”nda, “İdeoloji, Diplomasi, Savaş ve Fetih” ana teması altında dönemin günlük yaşamı, askeri hayatı, savaş ve barış zamanları, kurumları ve kanunları gibi farklı yönleri değerlendirildi.

“Büyük tarihler, büyük milletleri inşa eder”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, adını Fatih Sultan Mehmed’den alan bir üniversite olarak; sempozyum, çalıştay ya da konferans gibi etkinliklerle Fatih Sultan Mehmed kimliğini, misyonunu, tarihten bugüne gelen işlevini anlatmak, yorumlamak ve geleceğe aktarmak mecburiyetinde olduklarını ifade ederek, “Üniversitemizin temel misyonlarından birisi budur.  Büyük milletler, büyük tarihleri yaparlar.  Tersinden okuyalım, büyük tarihler, büyük milletleri inşa ederler. Aslında bu ilişki iki taraflı bir ilişkidir. Şair Ahmet Hamdi Tanpınar’ın söylediği üzere ‘Tarih bilgisi ve sevgisini edinmek, bugününü mazi ile zenginleştirmektir.’  Büyük tarihi olaylar, tam da Tanpınar’ın dediği gibi kendi zamanının şartları içerisinde bir büyük patlama şeklinde vuku bulmuş, sonra zaman içerisinde unutulmuş olaylar değildir. Büyük olaylar, oluşum süresi ve süreci bittikten sonra da etkileri, sesi bugüne kadar gelmiş, bugüne kadar nesilleri inşa etmeye devam etmiş olan olaylardır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Fatih Sultan Mehmed Osmanlı Devleti’nin gerçek kurucusudur”

Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ise geçen yıl ulusal düzeyde düzenlenen sempozyumun bu yıl uluslararası alanda gerçekleştirildiğini söyleyerek, Almanya, İngiltere ve Orta Doğu’dan katılımcılarla Fatih Sultan Mehmed ve dönemini farklı başlıklar altında ele aldıklarını belirtti.

Fatih Sultan Mehmed’in Osmanlı Devleti’nin gerçek kurucusu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özcan, “Osmanlı Devleti kuruluş döneminden 1453 İstanbul’un Fethi’ne kadar çeşitli badireler atlattı. İstanbul’un alınmasıyla devlet artık çok uluslu bir imparatorluğa dönüştü. Sürekli büyüdü ve gelişti. 150 yıl kadar böyle devam etti. Bu büyümede ve gelişmede Fatih Sultan Mehmed’in uyguladığı iç ve dış siyasetin önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmed Osmanlı Devleti’nin gerçek kurucusudur.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Abdülkadir Özcan yönetimindeki açılış oturumunda, Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, Prof. Dr. İdris Bostan ve Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Fatih Sultan Mehmed’in deniz politikaları ve para uygulamaları hakkındaki bildirilerini sundu.

12-13 Nisan’da 30’dan fazla konuşmacı ve toplam dokuz oturumda tamamlanan “Uluslararası Fatih Sultan Mehmed Dönemi Osmanlı Dünyası Sempozyumu”, değerlendirme oturumunun ardından sona erdi.
  • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/1-Kopyala2019-04-15-05-18-21pm.JPG
  • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/2-Kopyala2019-04-15-05-18-21pm.JPG
  • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/3-Kopyala2019-04-15-05-18-21pm.JPG
  • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/4-Kopyala2019-04-15-05-18-21pm.JPG
  • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/5-Kopyala2019-04-15-05-18-21pm.JPG
  • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/6-Kopyala2019-04-15-05-18-21pm.JPG
  • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/7-Kopyala2019-04-15-05-18-21pm.JPG
  • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/8-Kopyala2019-04-15-05-18-21pm.JPG
  • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/9-Kopyala2019-04-15-05-18-21pm.JPG
  • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/10-Kopyala2019-04-15-05-18-22pm.JPG
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı