FSMVÜ | 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı
► Arşiv
2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı

4 Ekim 2019

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı ve Akademik Genel Kurul Toplantısı Haliç Yerleşkesi’nde yapıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı ve Akademik Genel Kurul Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Mütevelli Heyet Başkanımız İsmail Gerçek’in konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmalarının ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler” başlıklı açılış dersini verdi.

“Yetkin olmayı etkin olmakla taçlandırmalıyız”

Üniversitemizin ikinci on yılına girmek üzere olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı, on yılın kurumlar tarihinde kritik bir eşik olduğunun altını çizerek, “Bu eşik bizim gibi kurumların yetişkinliğe geçiş eşiğidir. Maharet ise yetişkin olmak değil, bu yetişkinliği yetkinliğe dönüştürme başarısıdır. Yetişkinlik doğal bir süreç, yetkinlik ise iradi bir neticedir. Yetkin olmak elbette bir başarıdır ama daha da önemlisi yetkin olmayı etkin olmakla taçlandırabilmektir.” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin yetkin ve bu yetkinliği etkinlikleriyle ispatlayan ikinci on yıl hedefine doğru ilerlediğini ifade eden Prof. Dr. Andı şöyle devam etti:

“Bu on yıl hedefinde dinamik, heyecan ve halecanlı olmalıyız. Yani kalbimiz çarpmalı. Kalbi çarpmayanın gönlü de çarpmaz. Aşk aslında bir gönül çarpıntısıdır. Kalp çarpıntısı ise aşığın şanındandır. Bu aşkın akademik dünyadaki adı bilimsel çalışmadır. Bir akademisyen ve bir akademik kurum bilimsel çalışmalarıyla yetkinliğini pekiştirip dışa vurur. Etkin akademik kimlik ancak bununla tezahür eder. 2019-2020 Akademik Yılı bizim için bu hassasiyetler ile başlayan bir yıl olmalıdır. Onuncu yılımızı bu hassasiyetlerle zenginleştirmek için bugün yola çıkıyoruz.”

“Önemli olan bilgiyi kullanabilmektir”

Mütevelli Heyet Başkanımız İsmail Gerçek ise ülkemizdeki akademik faaliyetlere yönelik oransal durum değerlendirmesi yaparak başladığı konuşmasında dünya üniversiteleri arasında yer almak için eğitim niteliğinin artırılması ve araştırma noktasında daha fazla adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

Akademik hedeflerin dünya ölçeğine ulaşması yolunda birkaç noktaya değinen Gerçek, “Akademisyenlerimizin bir şeyi bulma yöntemini, bilgiyi tartışabilme alışkanlığını öğrencilerine iletmesi gerekiyor. Bilgiyi sadece taşımak büyük külfettir. Önemli olan bilgiye ulaşabilmek ve onu kullanabilmektir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Üniversitelerin rolleri değişiyor”

“Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler” başlıklı açılış dersini veren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilgi ve teknoloji üretimi konusunda Türkiye’deki ve dünyadaki değişim, gelişim ve yenileme süreçlerine dair önemli noktalara temas ederek, tüm süreçlerin anahtar parçası olan yetkin ve etkin olma kavramları üzerinde durdu. Gelişmişlikle direkt ilişkisi olan bu iki kavramın üniversiteler için de anahtar kavram olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mandal, değişen ekosistem içinde üniversitelerin rollerinin de değiştiğine dikkati çekti.

Üniversite ekosisteminin tüm disiplinlerin etkin rol alacağı bir gelişim sürecine girdiğini kaydeden Prof. Dr. Mandal, “Etki odaklı bir süreç için artık tek bir disiplin yetmiyor. Tüm disiplinlerin söz sahibi olduğu bir sisteme ihtiyacımız var. Özellikle sosyal bilimler alanının süreçlere yatay bir biçimde dâhil olacağı yeni eğitim stratejileri uygulamalıyız. Çünkü sorunlar ancak tüm bilimlerin ortaklığında çözülebilir.”

“İnsan kaynağı ve bilgi üretimi üniversitelerin temel misyonları”

Üniversitelerin insan kaynağı ve bilgi üretimi olmak üzere iki ana misyonun taşıyıcısı olduğunu ve üniversitelerdeki insan kaynağının nitelik boyutunun artırılarak yetkin konumuna getirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mandal, “Yetkin insan kaynağı üniversitelerin olmazsa olmazı. Üniversitelerimizin girişimci yetiştirmesi, ekonomiyi, sosyal düzey boyutunu, sosyal ve beşeri bilimleri ilişkilendirerek bilgi ve teknoloji üretmesi lazım. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi sosyal ve beşeri bilimler noktasındaki ayrıcalığı nedeniyle etki odaklı bir süreç yönetiminde en önemli üniversitelerden biri olmalıdır.”

Var olan yetkinlikleri artırma boyutunda, hızlı gelişen teknolojileri sadece popülerliği için değil akıllı ve aktif bir şekilde kullanmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın teknolojiyi kullanma parametreleriyle ilgili de bilgiler paylaştı. TÜBİTAK’ın araştırmacıyı ve sanayici desteklediğini, kritik teknolojilerde araştırma yapmak üzere insan kaynağı yetiştirdiğini kaydeden Prof. Dr. Mandal, üniversitelerin araştırma ve uygulama taraflarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Hasan Mandal’a, ALUTEAM tarafından özel olarak üretilen “Şahi Topu” maketi hediye edildi.

2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı ve Akademik Genel Kurul Toplantısının ardından Prof. Dr. Hasan Mandal, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan merkezlerimizden ALUTEAM, BETAM ve KURAM’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

 
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/1-Kopyala2019-10-07-09-46-43am.JPG
  2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/22019-10-07-09-46-44am.jpg
  TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/32019-10-07-09-46-44am.jpg
  2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/4-Kopyala2019-10-07-09-46-44am.JPG
  2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/5-Kopyala2019-10-07-09-46-44am.JPG
  Mütevelli Heyet Başkanımız İsmail Gerçek
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/62019-10-07-09-46-44am.jpeg
  2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/7-Kopyala2019-10-07-09-46-44am.JPG
  2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/82019-10-07-09-46-44am.jpeg
  Rektörümüz Prof. Dr. M. Fatih Andı
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/92019-10-07-09-46-44am.jpeg
  2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/102019-10-07-09-46-44am.jpeg
  2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/112019-10-07-09-46-44am.jpeg
  2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı
 • http://fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/122019-10-07-09-46-44am.jpeg
  2019-2020 Akademik Yılı Açılış Programı
HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı